EEG Biofeedback

• EEG biofeedback (zkráceně Neuro-feedback) je vědecky podložená, efektivní, přirozená a bezpečná léčebná metoda.
• Neuro-feedback snímá elektrickou aktivitu Vašeho mozku a poskytuje Vám informace v reálném čase o tom, jestli Váš mozek produkuje žádoucí nebo nežádoucí aktivitu.
• Pomocí hraní videoher nebo sledování filmu se učíte optimalizovat činnost Vašeho mozku a tím se zbavit, nebo alespoň zmírnit různá nervová či emoční onemocnění, anebo jenom zlepšit paměť, koncentraci, výkonnost a odolnost vůči stresu.

• Neuro-feedback má trvalý účinek.
• V naší ordinaci se zaměřujeme na pomoc s následujícími obtížemi a oblastmi sebe-zdokonalování:

Poruchy učení a pozornosti
– ADHD
– Dyslexie, Dysortografie, Dyskalkulie
– Impulzivita & nedostatek sebekontroly
– slabá motivace
Emoční potíže
– neurózy
– obsesivně-kompulzivní
– strach, úzkost a deprese
– psychosomatické nemoci
– únava
Nervové potíže
– Epilepsie
– Autismus
– migréna a bolesti hlavy/těla
– tikové poruchy
– poruchy spánku, insomnie
 

Sebe-zdokonalování

– zlepšení koncentrace & paměti
– posílení vůle
– motorické schopnosti
– odolnost vůči stresu
– zvýšení kreativity
– podpora meditace